Lékařský den 2022: Jaké datum - datum dne zdravotnického pracovníka

Profese lékaře je jednou z nejstarších na světě, je to ona, kdo je považován za nejžádanější, tak důležité dílo je ctěno v jakémkoli státě. Každá osoba se obrátila na lékaře o lékařskou pomoc. A lékaři doprovázejí každého občana po celý život - od narození až do konce. Tito lidé si zaslouží osobní profesionální dovolenou, během níž si každý pamatuje, kolik dluží skutečným profesionálům ve svém oboru. Oslavuje se třetí červnovou neděli, což znamená, že v roce 2022 bude oslavován Den mediků 19. června.

historie dovolené

Medicína existuje již mnoho let, ale donedávna se lékařům nedostávalo zvláštních poct. Poprvé začali o potřebě takové slavnosti hovořit v sedmdesátých letech minulého století. Několikrát se pokusili opravit pevné datum a v roce 1980 se jim to ještě podařilo. Nejvyšší vedení země se rozhodlo ocenit zdravotnické pracovníky.

Až do rozpadu státu se svátek oslavoval v celé Unii. Nyní se také slaví, ale v mnohem menším měřítku; v červnu se slaví jen v Bělorusku, Rusku a na Ukrajině. Zbytek postsovětských států spěchal s odložením na jiné datum.

Význam medicíny v lidském životě lze jen těžko přeceňovat - představitelé této profese mají vysokou profesionalitu a mimořádnou vytrvalost, takže tento svátek stojí za blahopřání všem lékařům.

Jak oslavují

Profese lékaře je jednou z nejstarších na světě a dnes je poptávka doslova všude. Každý z nás se alespoň jednou v životě obrátil o pomoc a léčbu na lékaře. Dokonce i na samém začátku života člověka - při narození dítěte - jsou lékaři přímo zapojeni. A moderní zdravotní péče a úsilí lékařů není zaměřeno pouze na léčbu nemocí a udržení lidského zdraví, ale také na její rozvoj.

Je zvykem slavit tuto profesionální oslavu na státní úrovni. Zdravotníkům blahopřeje nejen přímé vedení, ale i ministr zdravotnictví. Nejvýznamnějším a nejaktivnějším pracovníkům nemocnice jsou uděleny čestné tituly. Ceny se udělují za profesionalitu, dlouhodobou práci a publikaci lékařských prací.

Slavnostní předávání cen se koná také na místní úrovni. Pracovníci přicházejí na schůzku, kde jsou poblahopřáli a ocenili. Měnová ocenění se tradičně udělují. Nezapomeňte na práci lékařů a vděčných pacientů, kteří ochotně přivedou lidi, kteří jim pomohli, různé dárky. Studenti mají v tento den tradici plnění svých sklenic alkoholem.

V Rusku existují dvě státní ocenění pro lékaře.

  • Nejvyšší ocenění - „Ctěný zdravotnický pracovník Ruské federace“ - se uděluje těm, kteří v této profesi pracovali více než 20 let a významně přispěli k medicíně.
  • Druhé státní ocenění - „Ctěný doktor Ruské federace“ - se uděluje za úspěchy v oblasti medicíny těm lékařům, kteří v této oblasti pracují více než 15 let.

Přečtěte si také:

  • Den pohraniční stráže v roce 2022
  • Den duchů v roce 2022
  • Den otců 2022

Zajímavé články...