Novoroční přípitky 2022: Nejlepší novoroční přípitky

Toasty na Nový rok 2022 by měly být připraveny předem. Slavnostní hostina není úplná bez připravených přípitků nebo blahopřání podle vlastních slov. Toast je způsob, jak sdělit ostatním informace o důležitých věcech, popřát si to nejdůležitější a ohromit přítomné vtipem nebo výmluvností. Ani přesvědčený zdravý člověk neodmítne vyslovit svá přání u stolu džusem nebo minerálkou.

Shromáždili jsme nejlepší novoroční toasty, které jsou vhodné pro různé příležitosti. Vyberte vhodné možnosti, abyste překvapili a potěšili ty, kteří s vámi budou oslavovat Nový rok.

Skvělé přípitky na Nový rok tygra


Toasty o koronaviru budou samozřejmě relevantní, ale rok 2022 bude rokem Černého vodního tygra, takže stojí za to připravit si přípitky o patronovi roku. Výběr toastů pro Nový rok tygra:

*** ***

Bylo známo, že ve vzdálené rokli zastřelil lovec velkého tygra. A tak zbytek lovců spěchal do této rokle. Pak se šířily pověsti, že druhý lovec v lese zabil obrovského medvěda. Všichni lovci šli do lesa. A pak v savaně třetí lovec zabil lva. Kdo je skutečný lovec: ten, kdo sám najde kořist, nebo ten, kdo sbírá zvěsti? Pojďme zvednout brýle, abychom vždy šli svou vlastní cestou a zůstali skutečným lovcem!

*** ***

Na vysoké hoře žil orel s orlem a třemi mláďaty. Jakmile dostal nápad zkontrolovat, jak by orel mohl chránit kuřata a hnízdo. Orel se zmocnil tygří kůže, hodil ji přes sebe a začal se plížit kuřatům. Orel, který si všiml tygra, nebyl na rozpacích a vrhl se na zvíře rychlostí blesku. Zuřivě ho poplácla a udeřila křídly. Orel neměl čas nic dělat, protože už padal z hory. Napijme se našich příbuzných, kteří nás vždy poznávají, bez ohledu na to, v jakém stavu jsme, když se vrátíme domů!

*** ***

Jednou tygr chytil muže. Říká mu: - Ani nevím, jestli tě mám sníst nebo nejít. Dobře, pojď, pokud splníš tři přání jiné osoby, pak tě pustím. Tygr ženu chytil a zeptal se: - Co byste chtěli? Odpovídá bez váhání: - Muž. Spokojený muž přání rychle splnil. Tygr se znovu ptá: - Co ještě chcete? Ona: - Chci znovu muže … Muž nabral sílu a splnil druhé přání. Tygr se znovu ptá: - Jaké je vaše poslední přání? Žena: - Také chci muže. Muž, který to uslyšel, zakřičel: - Eh, tygr, brzy mě sežer! Zapijme se tím, že touhy a možnosti se vždy shodují!

Toasty na Nový rok 2022 pro firemní večírek

V mnoha organizacích je zvykem slavit svátky s kolegy. Předem si vyzvedněte vtipné a zajímavé přípitky na firemní párty.

*** ***

Vezmeme si brýle a zvedneme je výš. Vždy se snažíme dosáhnout maximálních výsledků, že? Květen 2022 bude úspěšnější než ten předchozí a my budeme prosperovat, plnit kariérní plány a hladce postupovat vpřed. Za kreativitu, profesionální rozvoj a zvyšování platů!

*** ***

Drazí kolegové! Upřímně přeji všem přítomným oslavovat svátek vesele:

  • jděte od srdce … a zítra si všechno pamatujte;
  • získat … sílu pracovat na dalším projektu;
  • získejte … nečekaný dárek a prostě se bavte.

Pojďme zvednout brýle, aby byla naše práce oceněna, pro prosperitu společnosti, pro produktivní rozvoj všech!

*** ***

Nejdůležitější věcí ve společnosti jsou lidé, kteří pro ni pracují. Rád bych poblahopřál našemu dobře koordinovanému týmu k Novému roku 2022 a popřál vám vše nejlepší v pracovním i soukromém životě. Budeme si navzájem nadále užiteční a pokračujme v cestě k novým vítězstvím. Příjemné dojmy, klid a štědré dary od Destiny. Hurá!

*** ***

Existují osobnosti, za které se dá pít. A existují další, díky nimž se chcete opít.Pojďme zvednout brýle na první - na lidi, jako jsme my! Zůstaňme vždy první!

*** ***

Pamatujete si podobenství o pyšném ptáčkovi? A morální: aby se nikdo, bez ohledu na to, jak vysoko letěl, neodtrhl od týmu. Ale stojí za to zapomenout, že samotné pití je prvním krokem k alkoholismu. Pojďme se tedy spolu opít!

*** ***

Kolektivní duch znásobuje úspěchy a úspěchy, ale zároveň rozděluje velké problémy a obtíže na malé úkoly. Pro aritmetiku!

*** ***

Je hříchem nepít pro uzavřený tým plný kreativní energie a grandiózních plánů. Nebuďme hříšníci a raději si vyprázdněme brýle.

Skvělé přípitky na Nový rok 2022 pro společnost pro dospělé

Každý má rád vtipné přípitky. Komické gratulace jsou nejoblíbenější v každé společnosti, zejména u dospělých. Nezáleží na tom, v próze nebo v poezii je hezké dát hostům radost a vidět úsměvy na jejich tvářích.

*** ***

Přátelé, nechte si otevřít nové obzory a bankovní účty a zavřete hrad v luxusním sídle a vaše oči spokojeně.

*** ***

Učedníci nějak přišli k staršímu. Jeden si všiml podkovy nad předními dveřmi a zeptal se: „Učiteli, opravdu věříte, že tento kus železa je pro štěstí?“ Mudrc s úsměvem řekl: „Nevěřím tomu, ale to nezabrání tomu, aby mi podkova přinesla štěstí.“ Pojďme se napít pro štěstí. Kéž vždy věří, že je nutné za vámi přijít, i když jste ztratili víru.

*** ***

Nedávno jsem četl doporučení významného astrologa. Je si jist, že ti, kdo se setkají s Rokem tygra v teplé společnosti, budou mít štěstí, lásku a štěstí po celý rok. Určitě nejsem astrolog, ale dodám. Ti, kteří se setkají s Novým rokem (nejen s Tygrem, ale také s dalšími patrony roku) obklopeni drahými a blízkými lidmi, jsou již nejúspěšnější, milovaní a šťastní. Pro nás!

*** ***

Chtěl bych popřát, aby všichni u tohoto stolu měli odbočku! Pro podnikání a sex! Nebo pro úspěch v práci a lásku v rodinném životě!

*** ***

Alkohol je náš nepřítel. Kéž v roce 2022 nebudeme mít žádné další nepřátele. A nějak se napneme a porazíme tohoto nepřítele. Zničíme nepřítele, přátelé!

Krátké a vtipné přípitky na Nový rok 2022

Stručnost je duší vtipu. Tato pravda platí i pro toasty. Abyste hosty neunavili dlouhými projevy, připravte si vtipné a krátké přípitky. Najděte nejlepší příklady v této kolekci:

*** ***

Napijme se, abychom příští rok byli v harmonii se všemi, zejména se sebou!

*** ***

Pojďme zvednout sklenice na víno, abychom měli s kým sdílet smutek i radost!

*** ***

Život je vždy krásný! Zvedněme brýle, aby nám po tvářích stékaly slzy, pak jen od štěstí.

*** ***

Pijme, aby se v roce 2022 život ukázal jako hádanka: štěstí, zdraví, finanční pohoda a láska!

*** ***

Všechny problémy mohou být stejně krátké jako změna z jednoho roku na druhý.

*** ***

Nový rok se slaví se šampaňským v ruce z nějakého důvodu. Pojďme se napít, abychom v roce 2022 udělali život jako sklenku drahého vína: vzrušující, bohatá, chutná a přetékající!

*** ***

Vezměme si příklad od Santa Clause a Snow Maiden. Uplynuly desítky let, ale nejsou nemocní, nestárnou a nemají problémy s penězi na dárky. Pijme, abychom byli jako oni!

*** ***

Kéž máte vše v novém roce. Ale v rámci zákona!

*** ***

Říkají, že neexistuje šťastný život, jsou šťastné dny. Přeji vám 365 dní bezuzdného štěstí a zábavy v příštím roce 2022.

*** ***

Zvedněte naše brýle, přátelé, takže rok 2022 je mnohem lepší než rok 2021, ale mnohem horší než rok 2023!

Krásné přípitky na nový rok pro rodinu a přátele

Když se celá rodina shromáždí u jednoho stolu, pak je to skutečné štěstí. Je důležité si uvědomit a ocenit, že neexistují bližší lidé než rodina a nebudou. Bez přípitku pro vaši rodinu se neobejdete! Sbírejte krásný toast pro rodinu. Toasty - podobenství nebo obyčejné blahopřání budou stačit, hlavní je, že slova jsou upřímná.

*** ***

Nový rok je časem zázraků a magie. Kéž vždy budou lidé připraveni vytvořit pro nás pohádku a zázraky kdykoli během roku!

*** ***

Když míjíme rok 2021, poděkujme mu za všechny dobré věci, které se staly. Kéž nový rok podpoří naši rodinu a všechno bude s námi jen lepší, jasnější a bohatší!

*** ***

Podívejte se na sklenice na víno ve svých rukou. Skládají se z mísy a vysoké nohy. Pohár je zavazadlem znalostí, dovedností, praxe, vítězství. Noha je oporou a oporou. Naplnění sklenice není nic, pokud se základna poškodí. Napijme se na naši rodinu a děkujeme, že se máte.

*** ***

Nový rok se blíží! Čeká nás 365 úžasných příležitostí změnit život k lepšímu, 365 živých dojmů, emocí a nečekaně příjemných setkání. Může být každý den naplněn radostí!

*** ***

Jak napsal velký klasik: „Šťastné rodiny jsou si podobné a každá nešťastná rodina je nešťastná svým vlastním způsobem!“ Nebuďme originální! Pro naši přátelskou šťastnou rodinu!

*** ***

Myslíte si, že je lepší mít a prohrát, nebo nikdy nemít? Zapijme se tím, že všichni přítomní nikdy neztrácejí lásku a nikdy nemají problémy. Může být více šťastných okamžiků!

Jak se naučit říkat toast

Nový rok je vánoční stromek, veselá společnost, spousta chutného jídla a toastu. Každý je obeznámen se situací, kdy konverzaci u stolu přerušuje něčí radostný výkřik: „A teď náš drahý přítel řekne přípitek …“ A uslyšíte své jméno. Všichni na vás zírají, díky čemuž myšlenky končí ještě rychleji. Co bych měl řict? „Štěstí, zdraví, pijeme, abychom milovali?“ Takže už pili!

Takže, zejména na hostinu, spolehlivý recept na toasty, který je prospěšný pro obě strany. Představme si to ve formě diagramu: myšlenka, podstata, akce.

  1. Myšlenka je aforismus nebo citát. Vyberte si a naučte se pár nabídek.
  2. Podstatou je myšlenka nebo morálka, kterou odvodíte z řečeného aforismu. A tady přichází nuance. Myslíte si, že hlavní věc v toastu je myšlenka? Ne, interpretace je důležitější. Například řeknete: „Ticho je zlato a slova jsou stříbro.“ Nabídka pití k pevnému mužskému tichu; že zlata i stříbra by mělo být hojně mezi všemi přítomnými; pro krásné dámy, které, i když ne často mlčí, jsou stále zlaté. A připravte si tucet dalších možností.
  3. Akt. Zde nejsou potřeba žádné komentáře. Výzva k akci: „Pijeme“, „Hurá!“, „Zvedněte brýle“, „Pro nás“. Hlavní věc je získat kompletní design.

Pomocí tohoto schématu ohromíte publikum originálními, moudrými a dojemnými přípitky.

Dlouho očekávaný Silvestr se blíží brzy, takže je čas připravit přípitky na Nový rok 2022. Příprava novoročních přípitků, aby vás bylo slyšet, je celé umění. Je důležité nejen to, jak řeknete řeč, ale také co. Ujistěte se, že gratulační slova jsou smysluplná a vtipná zároveň.

Zajímavé články...