Krásné veselé vánoční pozdravy 2022

Na Štědrý den chci dát svým blízkým jasnou dovolenou s nadějí do budoucna. Proto, aby se prodloužil pocit magie a radosti, je důležité upřímně a laskavě blahopřát milovaným. Na takový okamžik se hodí krásné veselé vánoční pozdravy. Nemusíte si je pamatovat, musíte cítit smysl a náladu.

Komu budeme gratulovat?

 • Všichni najednou a kdokoli;
 • Kolegové;
 • Rodiče;
 • Příteli;
 • Přítelkyně;
 • Milovaný;
 • Milovaný;
 • Děti.

Univerzální vánoční pozdravy 2022

Taková vřelá slova lze vyslovit v každé situaci, pokud vám nenapadne nic originálnějšího. Hlavní věc je, že gratulujete svými vlastními slovy a čistým srdcem.

 • Přeji vám veselé Vánoce! Přeji si, aby vám vaše vůdčí hvězda pomohla v každé obtížné situaci nasměrovat správnou cestu. A zázračný sám zaklepe na vaše dveře. Vánoční pohádka jistě vnese do domu štěstí, vzájemnou lásku a vřelé pohodlí.
 • Na této nádherné dovolené vám chci popřát krásné štěstí a laskavost, pohodlí ve vašem domě a prosperitu, intimitu a porozumění blízkým, teplo duše. Oživte svůj mír, lásku a štěstí.
 • Gratulujeme vám všem k magii! V tak výjimečné chvíli vám přeji, abyste si nevšimli toho špatného v lidech kolem vás, ale dávejte pozor pouze na to pozitivní. Dejte svým blízkým naději, nezapomeňte si splnit své osobní sny. A věřte také svým blízkým, pamatujte na jednoduché lidské štěstí v rodině. Oceníte vše, co již v životě existuje, a užijte si každou minutu, aniž byste něco odkládali na později.
 • Sněhové vločky létají kolem okna a mráz zdobí okna svými křišťálovými kresbami. Na ulici vládne zima, ale v srdci je radostná, pohodlná, teplá a útulná. Přišly nás navštívit Vánoce - snad ten nejsladší a nejúctyhodnější svátek. A je skvělé, když to máte s kým sdílet. Příjemnou dovolenou vám, moji nejdražší a nejmilejší!
 • Přál bych si, aby ve zvláštní noc v nebi zářil jasný betlémský hvězdný průvodce životem. Přeji vám, abyste měli ve svém životě více teplých, upřímných a radostných dní. A nechte zimní Štědrý večer naplnit život magií, nechte sněhová vánice smést neúspěchy a nastínit velkou lásku, neustálé štěstí a prosperitu. Mějte kouzelné Vánoce!

Krásné gratulace kolegům

 • Na zimní Štědrý den mi dovolte poblahopřát a přeji vám víru v zázraky a magii, uzdravení duševní i fyzické. Také si přeji, aby vám Betlémská hvězda neustále ukazovala cestu a chránila vás před jakýmikoli životními potížemi a útrapami!
 • Drazí přátelé, dovolte mi kromě gratulace popřát vám duchovní setkání s malým Ježíškem. Nechte ho žít v srdci každého z vás! A ve vás začne duchovní reinkarnace. Přeji vám prostředí neuvěřitelné laskavosti a upřímnosti, ať se vám stanou dobré zázraky.
 • Drazí kolegové! Veselé Vánoce vám všem! Protože tento svátek zosobňuje duchovní rovnováhu, přeji vám trpělivost a sílu. Přál bych si, abyste byli obklopeni pouze těmi lidmi, kteří vás dokonale ocení a chápou.
 • Až tento svátek přijde, očekáváme od něj kouzlo, jako by tu byly ještě malé děti! Přál bych si, aby se každý z nás alespoň jednou v životě stal zázrakem a poskytl nám dlouho očekávané a zasloužené štěstí obklopené našimi stejně smýšlejícími lidmi. Přeji si, abyste neměli zklamání v drahých lidech a v životě obecně!
 • Blahopřeji vám k dovolené a upřímně si přeji setkat se s ní v úzkém a přátelském rodinném kruhu. Nechte ve svém domě znít zábavný a praskající smích, pouze dobrá nálada.Přeji vám pevné zdraví, milé a upřímné štěstí!

Krásná slova pro rodiče

 • Upřímně vám blahopřeji, moji milí, k Veselé Vánoce! Nechte tuto dovolenou plnou magie naplnit váš život radostí a světlem, vřelostí a péčí od nás, vašich dětí. Rád bych také popřál vzájemnou lásku a laskavost a rodinné pohodlí vašemu domovu. Nechte anděla strážného chránit vás před jakýmkoli protivenstvím, které se v životě objeví.
 • Rodiče, přejeme vám silnou a vzájemnou lásku k Vánocům. Žít šťastně až do smrti. Chci, abys nás pozval na zlatou svatbu. Nechte slunce osvětlit vaši společnou cestu a měsíc z nebe ukazuje cestu samotnou. Přeji si, aby tě na cestě k tvému domovu hlídal anděl strážný a Pán, aby od tebe zahnali veškeré protivenství!
 • Vážení, vážení, naši rodiče! Dovolte mi popřát vám veselé Vánoce a popřát vám v tento den neuvěřitelné štěstí a teplo duše. A přejeme vám také silnou rodinu a vzájemnou lásku seslanou z nebe. Udělat o Vánocích nevídaný malý zázrak pro vaši silnou rodinu. Šťastné svátky!
 • Drazí milí, ze srdce vám blahopřeji k nádherné dovolené! V tento den, v lednu, se narodil Ježíš Kristus, náš zachránce. Nechte ho chránit váš domov před špatným počasím a špatnými příznivci. A pošle dolů mír a štěstí, napije se ve vaší duši. Přeji si, aby se splnila ta nejsilnější přání, šťastnou dovolenou!
 • Na Štědrý den, před svátkem, se v domě rozsvítí mnoho světel a cítíme lákavě čerstvé pečivo. Srdce se stává radostným a lehkým! Chtěl bych v tuto chvíli obejmout celý svět! V životě není mnoho takových okamžiků. Přijměte tedy moje gratulace k tomuto požehnanému svátku, Veselé Vánoce!

Gratuluji příteli

 • Na svátek Narození Krista nechte Betlémskou hvězdu ukázat vám správnou životní cestu a vaše srdce bude naplněno klidem. Přeji si, aby láska a péče o Pannu Marii naplnila váš domov neuvěřitelným štěstím, vzájemným porozuměním a útěchou.
 • Když se svátek rozsvítí jasnými hvězdami, přeji vám splnění vašich milovaných tužeb. A nechte tento svátek, aby vám sdělil pochopení smyslu života a také vizi laskavosti a těla, které vás obklopují. Přál bych si, aby mi minulé chvíle přišly na mysl jen s dobrými vzpomínkami. Současnost však bude úspěšná ve všech snahách a nepřinesla by žádná zklamání! Gratulujeme!
 • Spěchám vám popřát veselé Vánoce! Kéž síla magické dovolené pomůže najít to, co je ztraceno, a získat to, co zvláště chybí. A také odhodit zášť vůči přátelům a naučit se je respektovat, bez ohledu na to, jaké jsou. Nechť duše najde mír a klid.
 • Před mnoha generacemi přišel Pán do naší země a požehnal jí narozením jeho syna - Ježíše. Kéž se o tom svátku ve vašem domě objeví Boží milost. Nechte hosty ve vašem domě hlasitě a vesele se smát a nechte štěstí, aby neopustilo váš práh, a vžeňte smutek a soužení do sněhové bouře.

Blahopřeji svému příteli

 • Můj drahý příteli, dnes jsou Vánoce, magické svátky! Je nejpožehnanější v našem světě. Dovolte mi tedy, abych vaše srdce zahřál vírou a naděje ochránila vaši duši. Rodinné teplo pro vás, duchovní a domácí štěstí, stejně jako milost vašim blízkým, šťastnou dovolenou!
 • Jasná hvězda padla z nebe! A popřál bych vám na Vánoce, aby se vám splnilo nejen jedno, ale všechna vaše přání. Aby vám Pán dal bezmračný a dlouhý život plný zajímavých událostí. A šťastní rodiče a váš blízký by v životě šli vedle vás.
 • Veselé Vánoce, má drahá přítelkyně, štěstí vám! Stejná betlémská hvězda, která dala naší planetě společnou milost, byla znovu osvětlena na obloze. V srdci si přeji zachovat úmysly dobra, upřímných myšlenek, klidu v domě a silné rodiny. A také vás může milovat vzájemně, dobré zdraví a tvůrčí úspěchy, šťastnou dovolenou, drahá!

Krásná vánoční slova pro milovaného člověka

 • Dovolte mi, abych vám poblahopřál, drahý, k jasným a magickým Vánocům! A můžete si přát, abyste byli obklopeni pouze upřímnými lidmi, kteří vám pomohou zachovat království míru a míru kolem vás. Přál bych si, aby vám byl osud příznivý a poskytl zdraví, štěstí se mnou a pozemskou milost.
 • Můj drahý, přeji ti veselé Vánoce. Přeji vám, abyste neztratili víru v sebe samého a nenechali v srdci zhasnout oheň odvahy a odvahy. A také vám přeji, abyste vždy byli na ochraně blízkých a drahých lidí, abyste měnili svět kolem sebe jen k lepšímu. A samozřejmě vždy zůstaňte skutečným a moudrým člověkem. Přejeme vám příjemnou dovolenou!
 • Blahopřeji svému úžasnému muži k světlé dovolené. Přeji vám upřímnou hrdost a milostivou radost, nezainteresovanou lásku a nevyčerpatelnou naději, neustálý úspěch a prosperitu. Nechte svůj optimismus a mužskou sílu, aby vám pomohla sebevědomě kráčet cestou života a dosáhnout vašich cílů.

Gratuluji vaší milované ženě, děvče

 • Moje drahá a jedinečná holka! Pro mě ta nejúžasnější a nejžádanější žena! Upřímně vám blahopřeji k jasnému svátku Vánoc. Vezměte ode mě šťastné okamžiky společného života a neuhasitelné vodítko naší lásky. Na této dovolené nechte v nebi rozsvítit souhvězdí štěstí a štěstí. A samotné Vánoce vám poskytnou setkání s těmi nejdražšími a nejbližšími lidmi.
 • Můj milovaný, drahý, moc tě miluji! Na Štědrý večer jsem si přál nejdůležitější přání: být s tebou vždy po svém boku. Opravdu doufám, že se to splní, protože všechna milovaná přání se splní na Štědrý večer.
 • Můj drahý a žádaný, nejúžasnější a nejmilejší, upřímně ti blahopřeji k světlé dovolené, Vánocům! V tento den vám přeji, abyste vedle mě zažili chvíle štěstí, milosti a dobrých nadějí. Nechte tuto dovolenou rozsvítit jasnou hvězdu úspěchu v nebi a shromažďujte kolem sebe jen své drahé a milované lidi!
 • Blahopřeji mé milované a drahé ženě Veselé Vánoce! Chci vám v tento den popřát pocit neuvěřitelného tepla ve vaší duši, aby vaše velké srdce bylo naplněno milostí. Aby jasné nebeské světlo seslalo na nás oba silnou a nevyčerpatelnou lásku!

Gratulujeme našim dětem

 • Moje drahé dítě! Koneckonců pro mě budete v každém věku malí. Nechte světlo Betlémské hvězdy zahřát v mrazivém chladu a zimní úsvit vám dodá víru a naději na zítřek. Upřímně se usmějte na všechny na světě a s úsměvem vám odpoví. Mír a dobrota vám, drahá!
 • Blažený svět se bude radovat! Nebeská nálada! Dnes jsou Vánoce, setkejte se, děti! Pozdravte tento den písněmi, koledami a skvělou zábavou při jízdě na horské dráze. Nechte svou duši znovu se narodit jako kojící dítě. Může milost zastiňovat váš domov a vaše rodiče a nenechá vás všechny až do příští oslavy Vánoc!
 • Moje slunce! Dnes, na Vánoce, víří vzduchem i sněhové vločky s neobvykle majestátním vzhledem. Přeji vám, abyste v takový magický den věřili v malý zázrak. Nechte na vás přijít pocit a sebevědomí v tom, jak moc vás milujeme, jak si vážíme vašeho laskavého a obětavého srdce. Přeji vám, abyste pod vánočním stromem našli tašky radosti, štěstí a lásky. Šťastné svátky!

Na tak jasném a magickém svátku, jako jsou Vánoce, je zvykem shromažďovat se v kruhu rodiny a chodit do kostela, setkávat se s přáteli. Když u obrovského slavnostního stolu sedí nejen členové rodiny, ale i blízcí přátelé, je vhodné věnovat všem přítomným krásný pozdrav Veselé Vánoce 2022 a malý vánoční dárek. Kreativní člověk může na cestách vymýšlet krásná a dojemná slova. V opačném případě můžete využít naše doporučení a věnovat svým blízkým trochu svého tepla.

Zajímavé články...