Jak odpočíváme 23. února 2022: víkendy a pracovní dny

Jak odpočíváme 23. února 2022? Den obránců vlasti je tradičně považován za hlavní mužský svátek. V tento den blahopřejí nejen těm, kteří mají vztah ke službě v bezpečnostních silách, ale také chlapcům, mládeži, studentům a zástupcům různých profesí.

Jak bude země odpočívat v únoru 2022? Odpověď na tuto otázku pomůže zjistit normy zákoníku práce Ruské federace a zkušenosti z minulých let.

Jak si odpočinout 23. února 2022


Prázdniny a víkendy jsou plánovány předem - pracovní kalendář pro příští rok je vypracován na konci odchozího. Den ochránce vlasti se u nás objevil v roce 1993, kdy datum 23. února získalo status státního svátku, čímž se vyrovnalo Novému roku, Den vítězství, 1. května a Den národní jednoty.

23. února byl po dlouhou dobu jen svátek, který se oslavoval s kolegy, to znamená, že to byl úplně obyčejný pracovní den, ale držel se ve slavnostní atmosféře. A teprve v roce 2002, po provedení příslušných změn zákoníku práce Ruské federace, dostal 23. února status volného dne.

Nelze přesně říci, jak budeme odpočívat v únoru 2022, protože pracovní kalendář bude vytvořen až na konci roku 2021. Je však známo jedna věc:

  • 23. února bude den volna.
  • 22. února je pracovní den, v mnoha organizacích se snižuje o 1 hodinu.

Pokud svátek připadne na polovinu pracovního týdne, pak se kolektivy práce mohou rozhodnout odložit pracovní dny s cílem optimalizovat pracovní proces. V roce 2022 23. února připadá na středu, čímž se pracovní týden rozdělí na polovinu, což vytváří určité nepříjemnosti. Dosud není přesně známo, jak bude plánován pracovní program, ale je pravděpodobné, že v únoru budou 1 nebo 2 pracovní soboty, aby se vyrovnal prodloužený víkend.

Víkendy se 6denním pracovním týdnem

Pokud tým pracuje pět dní v týdnu, pak je pracovní sobota zcela logickým rozhodnutím, kdy kvůli dovolené dostanou pracovníci dny volna navíc. Co by měli dělat ti, kteří pracují 6 dní v týdnu? Jak ukazují zkušenosti z minulých let, přesun pracovních dnů a dnů volna se nevztahuje na týmy, které pracují 6 dní v týdnu.

23. února je státní svátek, ale existují organizace, které nemohou zavírat o víkendech. Zejména školy a vzdělávací instituce fungující 6 dní v týdnu zůstanou ve stabilním rozvrhu, to znamená, že školáci a studenti budou navštěvovat třídy tak, jak tomu bylo dříve.

Poloprázdniny

Většina organizací zkracuje pracovní den o 1 hodinu v předvečer určité dovolené - toto pravidlo je uvedeno také v zákoníku práce Ruské federace. Pracovní standardy se však na pětidenní a šestidenní pracovní plány vztahují odlišně:

  • 5denní pobyt. Pokud 23. února připadne na pondělí, to znamená, že posledním pracovním dnem předcházejícím svátku je pátek, pak se délka pracovního dne nezkrátí.
  • 6denní pobyt. Protože 23. února připadne na středu v roce 2022, mohou zaměstnanci v úterý 22. února opustit svá pracoviště o 1 hodinu dříve.

Samozřejmě vše závisí na specifikách činností té či oné organizace. Rozumí se, že lékaři, pekaři, lékárníci nebo zaměstnanci jiných společensky významných organizací budou pracovat jako obvykle.

Je možné zrušit víkend

Ve velkém měřítku ano - z nějakého důvodu může být zaměstnanec povolán pracovat o víkendu. Zákonník práce jasně stanoví, za jakých okolností se může zaměstnanec podílet na výkonu svých bezprostředních povinností:

  • průmyslové nehody;
  • přírodní katastrofy;
  • hrozba poškození nebo ztráty státního majetku nebo majetku zaměstnavatele;
  • hrozba průmyslové havárie nebo přírodní katastrofy.

Zaměstnanci, kteří pravidelně slouží bez ohledu na kalendář, dostávají za práci o svátcích další příspěvky a bonusy. Když víte, jak odpočíváme 23. února 2022, můžete si naplánovat dovolenou předem nebo uspořádat rodinný výlet mimo město.

Zajímavé články...